Juridisk selger:

SIVAH AS

org nr 929287029

Vår adresse er Grevlingstien 31, 2022 GJERDRUM

Aldersgrense

Minimumsalder for kjøp hos sivah.no er 18 år.

Betaling

Du kan betale produktene med kredittkort, vipps eller Klarna. På denne måten er det trygt å handle hos oss.

Angrefrist

Når betaling for din ordre er godkjent, sendes ordrebekreftelse/faktura og angrefristskjema på e-post i.h.t. kjøpsloven. Angrerettloven fastsetter 14 dagers full returrett på alle varer etter mottak som er kjøpt utenfor fast utsalgssted. Du har krav på å få tilbake alt du har betalt, bortsett fra returporto, etter at varen har blitt levert tilbake. Varen må leveres tilbake ubrukt med intakt emballasje. Ved bruk av angrefrist skal angrefristskjema fylles ut og returneres sammen med varene.

Retur adresse er:

SIVAH AS, Grevlingstien 31, 2022 GJERDRUM

Returpakker sendt i postoppkrav vil ikke bli hentet.

Reklamasjon og Garanti

SIVAH AS leverer varer i henhold til produsentenes garantivilkår. Garantitid er begrenset til den garantitid produsentene leverer på det enkelte produktet og gjelder fra leveringstidspunktet. Fraviker produsentens garanti norsk kjøpslov, gjelder det lengste tidsrommet. Forøvrig gjelder reklamasjonsreglene i norsk kjøpslov paragraf 32.

Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper umiddelbart etter at den ble oppdaget, gi selger melding om mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 14 dager fra mangelen ble oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Reklamasjon skal skje skriftlig til post@sivah.no. Merkes med REKLAMASJON eller GARANTI i emnefeltet.

Levering og leveringstid

Varene blir normalt sendt 1 til 3 virkedager etter bestilling.

Forventet transporttid gjelder fra varen er sendt fra oss, og vi tar forbehold om hendelser utenfor vår kontroll. SIVAH AS benytter PostNord Mypack som har en fremsendingstid på 3 – 5 virkedager avhengig av strekning. 

Er vi eller leverandør utsolgt for et produkt, vil vi ta kontakt med deg for å avtale om du ønsker delvis levering eller et alternativt produkt der dette er naturlig. Avhenging av type produkt og lengden på forsinkelsen, kan du under omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve omlevering, kreve erstatning eller heve kjøpet.

Force Majeur

Er SIVAH AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, innbrudd, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er SIVAH AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpssum.

Pakkesporing

Pakkesporing blir sendt deg pr. e-post når dine produkt(er) blir sendt. Kontakt PostNord kundeservice på tlf: 09300 eller via www.postnord.no dersom pakken din kun er forhåndsmeldt og det er mer enn to-tre virkedager siden pakken burde ankommet. 

Uavhentede pakker

Dersom du ikke henter pakken din, vil den komme i retur til oss, der returporto vil bli belastet oss. Returfrakt samt et ekspedisjonsgebyr vil bli belastet uavhentede pakker som kommer i retur. Alle påløpte kostnader forbundet med å sende pakken til deg på nytt vil bli belastet deg som kunde.

Salgspant

SIVAH AS har salgspant i de leverte produkter inntil hele kjøpesummen, inkludert eventuelle renter og omkostninger, er betalt i sin helhet. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, kan kunde bringe saken inn til Forbrukerrådet. Alle tvister skal avgjøres ved norsk lov. Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering. Følgende lover har betydning for salg på internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene.